PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

 

Struktur Organisasi TP PKK Desa Banjarpanepen

 

Ketua 1: Suwarsih

Ketua 2: Sanitem

 

Sekretaris 1: Wiwi Pridiastuti

Sekretaris 2: Ari Bayu

 

Bendahara 1: Mugi Lestari

Bendahara 2: Waginem

 

Pokja 1:

- Rowiyah

- Marsini

- Marsini

Pokja 2:

- Rodiyah

- Sukarni

- Tusirah

Pokja 3:

- Indrawati

- Rasem

- Suminah

Pokja 4:

- Nana Istiana

- Sri W.

- Suratmi